Return to the Home Page
click here for updates of publications
Fragments of Mine and Mill in Wales
  A Tale of Two Rivers
  Two Snowdonia Rivers
  The River Conwy
   
  Fragments of Mine & Mill in Wales
  Tinplate in Wales
   
  Rails & Sails of Welsh Slate
  The Slate Railways of Wales
   
  Gazeteer of Slate Quarrying in Wales
  Slate Quarrying in Corris
  Slate Quarrying in Wales
  Welsh Slate Craft
  Crefftwyr Llechi
  Cwm Gwyrfai
  The Slate Quarries of Pembrokeshire
slate quarrying in wales

 

A LIST OF WELSH SLATE QUARRIES

These are known extractive sites, since some are extensive it is not always appropriate to reference the south-west extremity, in these cases an endeavour has been made to locate at the main working area.

A list of offsite Slate Factories follows. These may be independent undertakings or an integral part of a quarrying operation, remotely sited (500m+) due to geographical or other necessity. Works situated at the ports, Aberystwyth, Bangor, Caernarfon, , Port Dinorwig, Port Penrhyn, Porthmadog and Pwllheli are not listed. Nor are purely engineering works

SH
347892 Llanfflewin
394407 Pont Rhyd-goch
454407 FoleFoel Isaf
456736 Llangristos
458506 Foel Clynog
464513 Gelli Bach
470508 Llwyd-coed
477523 Bryncastell
479522 Ty’n-llwyn
481925 Llaneilian
482517 Tyddyn Agnes
482526 Taldrwst
486518 Nantyfron
487921 Ogof Fawr
489517 Fronheulog
489540 Hafod-las
490518 Twl-llwyd
490522 Singrig
490530 Coed Madog
491522 Twll-coed
491523 Tan-yr-allt
493524 Plas-ddu
493532 Cloddfa’r Coed
495523 Tynyweirglodd
495524 Tŷ Mawr West
496531 Cornwall
496534 Tal-y-sarn
496537 Allt-llechi
497378 Marine Terrace
497523 Tŷ Ma\wr Green
497525 Nantlle Vale
498535 Blaen-y-cae
499535 Galltyfedw
500532 Dorothea
500540 Cilgwyn
501526 Gwernor
501535 Wern Ifon
502536 Pen-y-bryn
506428 Tyddyn Mawr
507394 Mynydd Ednyfyd
508407 Ymlych
510427 Ysgubor Gerrig
510538 Penyrorsedd
510552 Braich
512549 Old Braich
512566 Gors
513558 New Crown
514552 Bwlch y Llyn
515548 Fron
515551 Pretoria
515559 Moel Tryfan
516437 Dôl Wgan
518439 Prince Llywelyn
518556 Brynfferam
519313 Pencraig
519444 Hendre Ddu
519562 Alexandra
521451 Moelfre
525461 Chwarel Plas
530571 Hafod-y-wern
532448 Isallt
532565 Tŷ-coch
534399 Garreg Felen
535532 Talmignedd
536397 Bryneglwys
538396 Coed y Chwarel
538397 Cambrian Rlys
538495 Dolgarth
538582 Garreg Fawr
539584 Treflan
541505 Cwm Dwyfor
541569 Cwm Llefrith
542398 Cl’r Sion Prys
544390 Bronyfoel
548483 Moel Lefn
549498 Prince of Wales
553408 Tŷ Cerrig
552408 Penmorfa
552552 Castell Cidwm
552562 Plas-y-nant
552600 Chwaerl Fawr
552587 Moel Elio
553495 Princess
554365 Yns Cyngar
554406 Ty’n-y-llan
555372 Garreg Wen
553562 Brynmanllyn
555595 Donnen Las
555598 Brynmawr
555604 Cefn-du
557500 Bwlch y Ddeufaen
559388 Moel-y-gest
559393 Penrhyn Llwyd
560600 Bwlch y Groes
560606 Glynrhonwy Uchaf
560605 Cook & Ddôl
561389 Tŷ Hunt i’r Bwlch
561602 Twll Coch
562372 Pen-y-banc
562386 Tyddyn Llwyn
562565 Lefel Fawr
562601 Caermenciau
563622 Penllyn
564406 Cwm Bach
564519 Llyn y Gadair
565607 Glynrhonwy Isaf
566382 Garth
566603 Cambrian
567386 Morfa Lodge
570533 Bryncwellyn
571485 Meillionen
572385 Ynys Twyn
572606 Goodmans
573409 Porthreuddyn
573453 Gorseddau
573526 Ffridd
574613 Boundary
576530 Rhos Clogwyn
577305 Bryn Bugeiliad
577547 Bronyfedw
578307 Noddfa
578408 Porthreuddyn
578610 Ladas
578615 Faenol
579409 Fronolau
579472 Cwm Cloch
579613 Chwarel Isaf
579617 Fronhyfryd
580288 Llanfair
581540 Glanrafon
581466 Cwm Cŷd
581617 Chwarel Goch
582420 Aberdeunant
582468 Goat
582607 Allt-wen
582619 Lloc
584476 Bronhebog
584496 Gwernlasdeg
584619 Frondiron
586605 Vivian
588646 Parc Dryscol
589616 Chwarel Fawr
589645 Ch’l Robin Jones
590266 Coedyllechau
591610 Allt-ddu
593252 Pant-gwyn
594453 Dinas Du
594576 Arddu
595603 Dinorwig
596242 Brydir
598394 Braich Gwilliad
599514 Cae Gors
600521 Bwlch Cwmllan
601583 Gallt-y-llan
602628 Marchlyn
603005 Tŷ Mawr
603191 Ffridd Olfcha
604994 Caethle
605205 Egryn
605206 Hendreeirian
605466 Cwmcaeth
611458 Dolfriog
611696 Chwarel Las
613524 Hafod-y-llan
613677 Dôl Goch
614010 Cwm Cynfal
614073 Cwm Ych
616421 Brondanw Isaf
617673 Cloddfa’r y Coed
619122 Hen-ddôl
619426 Brondanw Uchaf
619671 Coetmor
620122 Panteinion
620426 Brongarnedd
620496 Allt Goch
620650 Penrhyn
621040 Ffridd Cocyn
621122 Golwern
621126 Friog
623013 Braich y Rhiw
623671 Pantdreiniog
625017 Rhydyr onnen
626092 Peniart
626129 Brynneuadd
626436 Parc
626638 Cwm Ceunant
626679 Moel Faban
627124 Cyfannydd
627133 Bryn-gwyn
628173 Llwnon
628677 Ty’n-y-ffridd
628683 Tan-y-bwlch
29395 Gelligrin
629481 Berthlwyd
630029 Pandy
630055 Perfeddnant
630135 Tyddyn Sieffre
631434 Cae Uchaf
631484 Gerynt
631693 Bryn Hafod y W’n
631708 Bronnydd
632436 Hafoty
632444 Parc (Slab)
632490 Blaenant
632499 Castell
633442 Llidiart yr Arian
633448 Bryngelynnen
633702 Ffridd
634070 Garthfach
634657 Braichmelyn
636446 Garreg Uchaf
636701 Dolpistill
637457 Crib-lwyd
637463 Gelli
637648 Cefn yr Orsedd
638418 Hafod-boeth
638479 Cwm Fynhadog
639141 Tap-tŵr
639452 Croesor Bach
640706 Nant Heilyn
642697 Cwm Glas
643048 Nantymynach
643434 Hafod Uchaf
643462 Cnicht
643672 Dr.Hughes
645038 Ffridd Llwynh’d
645145 Tanydarren
645505 Nantgwynant
645709 Crymlyn
646448 Cefn-y-braich
646688 Gyrn
647667 Y Garth
648604 Idwal
648680 Gallt y Mawn
648715 Yr Ogof
649268 Graig Uchaf
650151 Arthog
651485 Llyn Lagi
652152 Ty’n-y-coed
652448 Fron boeth
652668 Afon Gaseg
652972 Panteidal
653043 Dôl Goch
653437 Cwm Maesgwyn
656555 Bwlch y Gwddel
656657 Penygwyrd
657457 Croesor
657698 Pantydarren
658442 Bwlch Stwlan
658446 Pant-mawr
658476 Cwm y Foel
658723 Brechiau
661439 Cl’r Sion Llwyd
661449 Moelwyn
662720 Bontnewydd
664062 Tainewyddion
664461 Rhosydd
666084 Castell y Bere
668467 Conglog
669094 Gernos
670087 Llechwedd
670675 Bera Bach
671097 Pennant
671446 Ch’l Twm Ffeltiwr
675095 Ty’n-y-fach
675721 Bod Silin
676091 Cerrig y Felin
677176 Abergwynant
678098 Gwastadfryn
678245 Cwm Mynach
678456 Wrysgan
678663 Afon Wen
679055 Foel; Fawr
679675 Bera Bach
680256 Cefn-gam
681320 Moelygwartheg
681399 Brongelli
681408 Cae’n y Coed
681459 Cwmorthin
682012 Rhaeadr
683520 C’l Owain Parry
683655 Cwm Bychan
683664 Ochrfwsoglog
684045 Tarran Hendre
684336 Cefn-clawdd
684344 Ffrid Lwyd
685088 Nantyeira
688561 Cwm Clorod
689017 Cwm Ebol
689462 Nyth y Gigfran
690421 Rhyd-y-sarn
690466 Oakeley
692847 Ty’n-y-garth
693024 Afon Alice
693483 Ffridd y Bwlch
695054 Bryneglwys
696496 Chwarel Gethin
697469 Pantyrafon
697497 Moel Drynogydd
698512 Hendre
699487 Bwlch Gorddinan
699634 Caerhun
700089 Maesypandy
700470 Llechwedd
700514 Coed-mawr
701481 Cloddfa Cribau
701484 Clogwyn Llwyd
702184 Ffridd Isaf
702635 Cwm Eigiau
702663 Dulyn
704149 Penrhyn Gwyn
704473 Olwyn
704539 Ffridd Brynmoel
705654 Melynllyn
706014 Pen-y-bryn
706709 Nant Canolbren
707468 Foty
708043 Cwm Brechiau
708462 Bowyd
709019 Gyllellog
709198 Tŷ-nant
709530 Ffridd
712463 Diffwys
713256 Coed Sion
713421 Y Cefn
715467 Maenofferen
716569 Brynengan
717171 RhiwRhedyn C’c’n
717556 Foel
717977 Llyfnant
718126 Dolgoed
718161 Tanygader
718384 Braich-Ddu
718467 Hysfa
719412 Bronyrerw
719072 Glyn Iago
719635 Cedryn
720160 Bryn-rhug
721058 Darrren
721521 Chwarel Ddu
722540 Penrhiw
724110 Talyllyn Lake
724454 Graig Ddu
725064 Hafoty
725452 Manod
726433 Carters
726452 South Pole
726519 Pompren
726717 Bwlch y Ddeufaen
727247 Pontarllechau
728160 Brynmawr
728328 Gelli Gain
728414 Bryn-llech
729104 Dolffanog
729402 Hafod Fawr
729452 S Pole
729564 Rhos
729568 Cae Gwegi
730082 M’dd Ty’n y C’n’t
730445 Ch’l Llew Twrog
731436 Sarn Helen
731529 Ystumiau
732088 Cwm Dylluan
732151 Pantyronen
732314 Bedd Porus
732423 Bryn-glas
732448 Clogwyngarw
732455 Bwlch y Slaters
732492 Cwm Penamnen
733070 Tarran Cadian
734469 Cwt y Bugail
734523 Llan
735092 Tap-ddu
735099 Penygarreg
735411 Cwm Cynfal
735417 Cwm Merchon
735431 Drum
735463 Blaen-y-cwm
735526 Ch’l Sion Jones
736446 Cwm Teigl
736454 Gamallt
736594 Bwlchygeuallt
736596 Clogwyn William
737485 Sarn Helen
738002 Graig yr Ogof
738097 Ty’n-y-llechwedd
738151 Idris
738187 Ty’n-y-berth
738529 Adwy’r dŵr
738733 Tal-y-fan
739434 Y Garnedd
740462 Rhiw-bach
741175 Fron-serth
741643 Siglen
741808 Pentalwr
742444 Afon Gamallt
742521 Ty’n-y-bryn
742601 Manod
743733 Ffridd-lys
744088 Ty’nyceunant
744428 Foel Gron
744528 Prince Llywelyn
745066 Goedwig West
745086 Gaewern
745151 Gau Graig
746014 Machynlleth Stat’n
746093 Abercwmeidaw
746522 Penllyn
746602 Cornel
747030 Coed-y-ffridd
747082 Cae Coch
748054 Pantperthog
748074 Braich Goch
748073 Bryn Llwyd Uchaf
748233 Cae Defaid
748572 Glyn Aber
748525 Chwarel Fedw
748528 Buarthau
748723 Ffridd Ddwyffrwd
749029 Afon Dulas
749181 Groes-lwyd
749537 Rhiw-goch
750029 Dolydderwen
750085 Afon Deri
750384 Moelycroesau
751038 Glan Dulas
751433 Nantypistill Gwyn
751470 Cwm Machno
751601 Cynllwyd
752082 Abercorris (small)
752063 Goedwig
752428 Craig Rhosan
752539 Ty’n-y-fallen
753071 Bryn Llwyd
754089 Abercorris (Large)
754416 Moel Llec’d Gwyn
754424 Croes y D’y Afon
755005 Parc
755175 Coed Ffriddarw
755474 Sŵch
755727 Coed-mawr
755973 Cwm Rhaeadr
756174 Pant Cra
756452 Foel Rudd
756464 Foel
756466 Rhos-goch
756757 Llechan Uchaf
757045 Llwyngwern
757121 Fronfraith
757304 Taicynhaeaf
757597 Tal-y-llyn
757799 Ty’n-y-ffordd
758452 Tan-y-rhiw
758620 Hafod Arthen
759059 Escairgeiliog
759115 Hen-gae
759618 Clogwyn y Fuwch
759672 Waen Fedwen
759687 Rowlyn
760052 Rhiw’r Gwreiddyn
760064 Era
760081 Pandy
760688 Pen-lan
760745 Trecastell
761128 Foty y Waun
762060 Ceinws Bach
763000 Pont-faen
763132 Mynydd y Waun
763388 Conglog
763992 Coed Pant Bach
765108 Cambergi
765101 HenGloddfa
766062 Cwm Glodddfa
766099 Ceunant Ddu
767558 Bwlch-gwyn
767630 Cern Cyfarwydd
767672 Prth Llwyd
768103 Aberllefeni
769464 Hafod Gwyrd
770647 Ffridd
773642 Ardda
775114 Ffynnon Badarn
775642 Cae Rhobin
776414 Serw
776612 Pen-y-ffridd
777195 Garth
777476 Penybedw
779116 Cymerau
779499 Moel Pen-y-bryn
779533 Ch’l Glyn Lledr
779562 Hafod Las
779651 Cae Coch
780639 Trefriw
782618 Pontycarw
783483 Pen-y-bont
784233 Cae’r Defaid
786396 Cl’fa Llechwedd
786482 Llechwedd Oern’t
787119 Ratgoed
788610 Gwydir
790469 Briniau Duon
791324 Afon Gain
792498 Hafod Dwyrd
793476 Afon Oernant
797552 Beaver Pool
798160 Gloddfa Gwanas
799125 Hendre Ddu
802627 Cae Ffynnon
840646 Nant-y-wrach
806375 Cefn-glas
811398 Taihirion
811652 Penbryncaled
817673 Pennant
818127 Maesygamfa
819509 Hwylfa
822117 Gartheinog
825119 Talymeiryn
825654 Cefn Madoc
826634 Hen-ffridd
827627 Henblas
827666 Penant Ucha
828107 Escairangell
829663 Gwern Bwys
830095 Coed y Chwarel
831651 Ffridd Ucha
832125 Cwm Du
834627 Cefn-coch
835624 Rhwngyddwffordd
836138 Bwlch Siglen
838650 Chwythlyn
841727 Gofer
842185 Cwm Cywarch
843657 Wenlli
844031 Wynnstay Castle
844642 Liberty
845102 Clipiau
846136 Cae Abaty
848362 Ffridd y Gloddfa
849144 Nant Millyn
849546 Bryn-haul
851658 Lydan
852139 Minllyn
853157 Nant Dôl-hir
855148 Targwrmoel
862291 Tŷ Mawr
862429 Rhyd-goch
872134 Pen-y-graig
875258 Aran
876565 Chwarel Ddu
881635 Tyddyn Uchaf
895545 Bryn Haul
897330 C’d Cr’g Llwydion
902614 Llanerch
902616 Craig y mynach
905436 Penguelan
915407 Wern-fawr
921371 Ty’n-y-coed
944338 Beudy’r Ffridd
946341 Gelli-grin
955338 Beydy’r Ffridd
959208 Afon Hirddu
959343 Dolfeirig
962243 Nant Alltforgan
965250 Afon Nadroed
973353 Rhiwaedog
974361 Llandderfel
977594 Aber
978315 Nant-y-sarn
978598 Nantglyn
985348 Cletwr
987328 Afon Cletwr
995341 Queens
997314 Foel Cwm S Llwd

SJ
031546 Nilig
041271 Glanyrafon
042291 Bwlch-gwyn
043230 Clochnant
046477 Clegir Uchaf
047262 Craig y Cribin
048078 Clegir
048333 Pennant
049259 West Llangynog
051289 Llwyn-onn
051346 Carnedd y Ci
052336 Cwm Tywyll
065481 Wern=ddu
074294 Powys
074468 Ty’n-y-rhos
075326 Cwmmaengw’dd
051345 Carnedd y Ci
053263 Craig Rhiweith
057243 Chwarel Ddu
060278 Moelcrynddan
081434 Corwen
085434 Colomendy
088444 Cae Derwen
099274 Craig Glanhafon
107424 Penarth
120442 Coed Tirllanerch
125399 Meol Fferna
126223 Brithdir
138404 Deeside
143328 Sarffle
160448 Mynydd Bychan
161398 Ty’n-y-graig
162448 Cymmo
163342 Tŷ-nant
165382 Nantyr
169453 Rhiw-goch
171478 Westminster
176342 T’n-y-rhyd
179303 Tŷ-gwyn
177325 B’ch Ardwy Wynt
182311 Nant Fach Gynan
185469 Oernant
185463 Clogau
185477 Moel-y-faen
189378 Cambrian
193462 Craig- las
195326 Fron Ucha
199351 Spring Hill
199379 Wynne
199385 Tan-y-foel
201464 Pentre Dŵr
202473 Craig Wynnstay
207375 Tŷ-draw
208378 Hafod Gwynfe
208476 Ffynnon y Gog
209344 Llechwedd Gwyn
210469 Foel
210471 Abergwern
215382 Pen-y-bryn
215478 Pant-glas
216472 Eglwyseg
229399 Craig y Dduallt
234362 Craig y Orin
239364 Cilnant

SM

728276 Pen-y-maen
776304 Castell Coch
799264 Tredolan
794303 Cae Rhys
795315 Abereiddi
813325 Porthgain
817328 Henllys
832329 Trwynllwyd
840331 Pwll Llong
845337 Long House
864327 Trefelyn
893384 Pwll Deri
948336 Pant y Phillip
948374 Windy Hall
960275 Sealyham
967341 Pantywrach
971346 Esgryn
985353 Cronllwyn
992302 Summerton
997389 Hescwm

SN
007292 Dyffryn
010344 Cwmgwaun
017301 Castleblythe
019399 Chwarel Pwdr
020387 Chwarel Gerry
026394 Fforest Farm
034396 Parrog
042342 Penrhallt Ddu
063278 Blacknuck
071402 Lwyngwair
073281 Trebengych
073282 Gotty Isaf
076286 Glaslyn
079300 Rosebush
079303 Bellstone
080313 Pantmaenog
081404 Ietgoch
084404 Trefach
085275 Mill
086410 Trefach Upper
094387 Coedcadw
095283 Galchen
096284 Vagur
097312 Craig y Cwm
098272Temple Druid
104272 Llandeilo
105270 Llandeilo South
106265 Noble Court
108268 Teilo Vale
110262 Lily
112272 Llyn
113395 Henllys
115265 Langolman Farm
119264 Penygraig
124260 Clyngwyn
126269 Dandderwen
126272 Llwyn yr Ebol
145294 Tyrch
158419 Llantood
163442 Pant y Grundy
163454 Cwmdegwell
167300 Klondyke
177290 Garnwen
178446 Dolau
180452 Ridgeway
186254 Tre Hir
190450 Fforest
192278 Pencelli
192359 Castellan
192448 Rosehill
195432Bwmdwll (Castle)
197334 Troed y Rhiw
198431 Dolbadau
199431 Pwdwr
202333 Pencware
204429 Plain
207284 Penlan
207431 Cefn
211328 Nant y Geifr
220328 Glogue
223327 Cwmgigfran
226326 Cwmllwyd
230324 Spite
296419 Corngafr
388311 Nant Gerdinen
418328 Nant yr Hebog
420326 Penygraigygigfran
425327 Cwmgraieaufawr
428339 Blaengyrfe
433229 Llynpiod
465224 Pantyglien
505511 Llechwedden
535238 Eistedda Egwad
585487 Cwmrhys
600952 Yr Horan
600998 Fronheulog
620964 Allt-goch
650999 Dysynant
664972 Fron-goch
666921 Cletwr
677885 Cwm Leri
698891 Glyndyfi
716993 Morben
724976 CoedCefnMaes
736421 Cwmgwenlais
787461 C’l Ystrad Ffin
802847 Eistedda Fach
851500 Cwmirfon
892608 Escairgeiliog
906715 Ponarelen
912617 Moelfryn
925567 Allt-dinas
958637 Graig-ddu

SO
067479 Hen-allt

MILLS

(W = Writing Slate) (E= enamelling)

SH
469533 Penygroes
470551 Groeslon (W, E)
474585 Llmwnda
482614 Glan y Don
484562 Hafod Boeth
484614 Glanmorfa (W)
494562 Bryngwyn
503559 Glyndwr
512631 Peblig
530709 Britannia (W)
536643 Crawia (W)
540641 Pontrhydhallt
550433 Ynys y Pandy
572631 Cl.wt y Bont
572632 Glandinorwig (W)
582631 Deiniolen(W)
598994 Bod Talog (E)
615663 Felinfawr
678069 Abergynolwyn (W)
677422 Nant Ysyradau
697467 Glan-y-don
698455 Newborough (W)
709454 Pant-yr-ynn
744016 Machynlleth (E)
759059 Escaigeiliog (E)
768091 Matthews
804774 Llandudno Junct
(Colloidal)

SJ
148417 Nant y Pandy
177446 Rhewl
218436 Pentrefelin

     

Now out of print:
  • A GAZETEER OF THE WELSH SLATE INDUSTRY
  • SLATE QUARRYING AT CORRIS
  • SLATE QUARRYING IN WALES (1st Ed)
  • THE SLATE REGIONS OF NORTH & MID WALES
  • CREFFTWYR LLECHI
  • THE SLATE QUARRIES OF PEMBROKESHIRE